Så underhåller du dina fönster

Så underhåller du dina fönster

Fönster är alltid utsatta för påverkan, oavsett om det är torrt eller fuktigt, om det regnar, snöar eller om solen skiner. Väder och vind sätter sina spår helt enkelt. Därför kräver fönstren kontinuerligt underhåll, för att de ska fylla sin funktion och hålla under många år. Hur stort behovet av underhåll är beror på många olika faktorer, som virkeskvalitet, ålder och placering. I ett utsatt läge, som söderläge eller närhet till havet, krävs underhåll med tätare mellanrum, medan fönster mot norr och i torr luft kanske bara behöver underhållas mer sällan. En tumregel är att underhålla fönster i utsatta lägen vart tredje år, medan man kan vänta upp till sju år om läget är skyddat och fönstren inte så utsatta. Men, det är viktigt att du ser över dina fönster regelbundet, och åtgärdar dem när behovet finns. det betyder att det inte alltid är nödvändigt att renovera alla fönster samtidigt, utan du tar dem allt eftersom behovet kommer.

Gör det som behövs

Börja alltid underhållet med att gå igenom och besiktiga fönstren, så att du får klart för dig vad som behöver göras. På så sätt undviker du att göra dyra och arbetskrävande ingrepp i onödan. Det finns, till exempel, ingen anledning att ta bort linoljekitt som sitter bra, eller tunna intakta skikt av linoljefärg. Sådana ingrepp görs ofta helt i onödan, bara för att det “ska vara så”. Många gånger är det fullt tillräckligt med torrskrapning av lös och flagnande färg. Om fönstren har mycket gamla fönsterbågar kan det vara bra att tänka på att färgen kan innehålla blyvitt, som fanns i vit färg förr i tiden. I så fall behöver du skydda dig med dammfilter för mun och näsa, och tvätta händerna noga efter arbetet.

Många gånger räcker det med att göra rent, skrapa bort löst sittande färg och måla om fönsterbågarna. Förr i tiden var det vanligt att man använde linoljefärg när man målade fönster. Idag är det inte lika vanligt, bland annat för att färgen rinner mycket och torkar långsamt. Om du inte vet vilken färg som använts tidigare kan alkydfärg vara ett bra alternativ, eftersom den till skillnad mot akrylatfärg kan användas även på ytor som tidigare är målade med oljefärg. Men, ibland kan det också krävas större ingrepp och du måste ta isär fönsterbågarna. Eftersom glaset är fönstrets sköraste del frilägger du detta innan du gör några ingrepp i bågen.

Viktiga punkter vid underhåll av fönster

När du besiktar dina fönster finns det några viktiga punkter att titta på. Detta kan sägas vara fönstrets svaga punkter, och där du måste åtgärda eventuella skador så snart de uppstår.

  • Gångjärnen kan angripas av rost.
  • Kontrollera fönsterbleck och fönsteröverbleck, så de inte är rostskadade.
  • Se efter så det inte är otätt mellan fönsterbåge och karm.
  • Titta på om fönsterkittet sitter där det ska, eller om det har trillat ur bitar så att vatten kan komma in mot fönsterbågen.
  • Se efter om det finns sprickor och flagningar i färgen.
Kommentarer är stängda.